Wat is dyscalculie?

En hoe ga je er als leerkracht in de praktijk mee om?

Cursus Dyscalculie

Dyscalculie krijgt steeds meer aandacht bij de signalering van kinderen met ernstige rekenproblemen. Maar wat is nu precies dyscalculie en hoe ga je er als leerkracht in de dagelijkse praktijk mee om?

Opzet en inhoud Dagen

In twee dagen wordt kennisgemaakt met de theoretische achtergronden van dyscalculie en de signalen van de stagnatie in de rekenontwikkeling. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de begeleiding van kinderen met ernstige rekenproblemen in de dagelijkse lesgeefpraktijk aan de hand van het handelingsmodel en het drieslagmodel.

Dag 1
  • Dyscalculie: definitie en theoretische achtergronden
  • De ontwikkeling van de rekenwiskundige kennis en vaardigheden
  • Rekenproblemen: signalering van stagnatie aan de hand van 4 hoofdlijnen.
  • Het belang van dossieropbouw.
Dag 2
  • Het handelingsmodel en het drieslagmodel, twee modellen voor observatie, analyse, didactiek en interventie.
  • Begeleiding van leerlingen met dyscalculie in de groep en/of buiten de groep
  • De samenwerking tussen school en ouders.
Data online sessies 2022 - 2023
Online cursus 1
Sessie 1 wo. 14 sep '22 14.30 - 17.00 u
Sessie 2 wo. 05 okt '22 14.30 - 17.00 u
Online cursus 2
Sessie 1 di. 15 nov '22 14.30 - 17.00 u
Sessie 2 di. 06 dec '22 14.30 - 17.00 u
Online cursus 3
Sessie 1 do. 19 jan '23 14.30 - 17.00 u
Sessie 2 do. 09 feb '23 14.30 - 17.00 u

Studie-uren

Totaal 7 uur waarvan ca. 1 uur opdrachttijd en ca. 1 uur zelfstudie.

Kosten

De prijs voor deze cursus bedraagt €. 145,- inclusief digitale cursusmap en digitaal certificaat (pdf).

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 7.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden cursus Dyscalculie

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze cursus. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school of bestuur. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Selecteer hieronder uw cursus:

Online cursus 1:   wo. 14 sep - 05 okt '22 van 14.30 - 17.00 u
Online cursus 2:   di. 15 nov - 06 dec '22 van 14.30 - 17.00 u
Online cursus 3:   do. 19 jan - 09 feb '23 van 14.30 - 17.00 u
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres voor uitnodiging Zoom sessie.