IST Intelligentie Structuur Test

De IST kan ook groepsgewijs afgenomen worden

IST intelligentieonderzoek

De IST is een intelligentietest voor jongeren en volwassenen en kan zowel individueel als groepsgewijs afgenomen worden. Gezien de moeilijkheidsgraad van de test is deze het meest geschikt voor leerlingen VWO, studenten hoger beroepsonderwijs en wetenschappenschappelijk onderwijs.

Opbouw IST afname

De IST afname brengt drie belangrijke processen van denken in kaart:

  • Algemene intelligentie
  • Geheugen
  • Algemene ontwikkeling

De bovenstaande processen worden elk met 3 soorten opgaven gemeten (verbale, numerieke en figurale opgaven) waardoor bij een volledige afname van de IST in totaal 7 intelligentiescores berekend kunnen worden:

  1. Algemene intelligentie
  2. Geheugen
  3. Algemene ontwikkeling
  4. Verbale intelligentie
  5. Numerieke intelligentie
  6. Figurale intelligentie
  7. Totale intelligentie

Verkorte versie IST-A

Naast de volledige afname kan ook voor een verkorte afname IST-A (Assessment) gekozen worden. Hierbij wordt een selectie van de subtests afgenomen, die samen toch een goed beeld geven van de verschillende aspecten van intelligentie.

Tarieven IST

De kosten van een groepsgewijze afname zijn oa afhankelijk van het aantal leerlingen/studenten en of de gehele IST of de verkorte versie IST-A afgenomen moet worden. Een prijsopgave kan op verzoek opgesteld worden. Overleg met een van onze onderzoekers betreffende de afname behoort ook tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een IST intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.