Supervisie NVO

Supervisie NVO orthopedagoog-generalist in opleiding en herregistratie SKJ

Supervisie NVO

ECLG biedt individuele en groepssupervisie aan voor supervisanten in opleiding tot Orthopedagoog-Generalist of voor de SKJ-(her)registratie. De supervisie wordt gegeven door NVO-geregistreerde (erkende) supervisoren, in de praktijk werkzaam als hoofdbehandelaar (orthopedagoog-generalist).

Voor groepssupervisie geldt een maximum van 3 supervisanten en de sessies kunnen in overleg als onderstaand worden ingericht:

  • 2 uur, waarvan 1.5 uur contacttijd
  • 2.5 uur, waarvan 2 uur contacttijd

Per supervisant geldt een voorbereidingstijd van een half uur. De afspraken voor de supervisie worden in overleg gemaakt.

Reflectieproces

Om het reflectieproces goed op gang te laten komen, wordt een frequentie aangehouden van eens in de twee maximaal drie weken. Dit is één van de manieren waarop supervisie zich onderscheidt van intervisie. Supervisie draait met name om het van afstand reflecteren op de eigen beroepsuitoefening en de manier waarop je je persoonlijke kennis en ervaring integreert in je professionele handelen. Supervisie staat hiermee verder van de daadwerkelijke inhoud van de werkzaamheden dan intervisie. Specifieke expertise van de supervisor op de inhoudelijke werkzaamheden is dan ook geen vereiste. Onze supervisoren zijn echter ook in de praktijk werkzaam en hebben ruime ervaring met zowel diagnostiek als behandeling bij verschillende doelgroepen binnen de jeugd.

Tarieven

Het standaard uurtarief voor een individuele begeleiding bedraagt €. 85,- per uur. Bij groepssupervisie voor 2 of (max.) 3 supervisanten wordt het uurtarief verlaagd conform onderstaand overzicht. Daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen "individuele" deelnemers en deelnemers die bij dezelfde organisatie werken.

  Individueel Zelfde organisatie
  uurtarief uurtarief
1 supervisant €. 85,- €. 82,50
2 supervisanten €. 62,50 €. 55,-
3 supervisanten €. 55,- €. 47,50

Locaties

Supervisie vindt plaats in onze praktijklocaties te Breda of Eindhoven. Bij groepssupervisie van mensen van dezelfde organisatie kan de supervisie ook op locatie plaatsvinden. De reiskosten (reistijd + reiskosten) vermelden wij dan in onze prijsopgave.