WISC-V intelligentieonderzoek

De nieuwe IQ test voor kinderen van 6 tot 17 jaar

WISC-V  IQ test

Sinds kort is de nieuwe WISC-V  IQ test beschikbaar. Dat betekent overigens niet dat deze meteen in de praktijk zal worden ingezet. De test ligt nu namelijk nog ter beoordeling bij de Cotan waar onder andere wordt gekeken naar de betrouwbaarheid, validiteit en normen van de test. Het oordeel wordt eind van dit jaar (december) verwacht.

Pas als er een Cotan goedkeuring is, zal worden overgestapt van de WISC-III naar de WISC-V. ECLG heeft de WISC-V al wel in huis en alle onderzoekers zijn inmiddels getraind in het gebruik van de WISC-V. De afname van deze nieuwe test zal alleen onder bijzondere omstandigheden gebeuren en na goed overleg met alle betrokkenen.

WISC-V: hele andere opbouw

De WISC-V kent een hele andere opbouw en ook andere schalen dan de WISC-III. Naast het totaal IQ worden er bij de WISC-V scores berekend op de primaire indexen:

 • verbaal begrip
 • visueel-ruimtelijk
 • fluid reasoning
 • werkgeheugen
 • verwerkingssnelheid

Wanneer op het onderdeel "Werkgeheugen" laag gescoord wordt of lager in vergelijking met de andere onderdelen, dan kan de BCB Werkgeheugentraining wellicht een oplossing bieden.

Ook kunnen er scores worden berekend op de secundaire indexen:

 • kwantitatief redeneren
 • auditief werkgeheugen
 • non verbaal
 • algemene vaardigheid
 • cognitieve competentie

Er is dus geen verbaal/performaal IQ meer en ook op subtestniveau zijn er behoorlijk wat wijzigingen.

Traditionele afname (papier) versus digitale afname (iPads)

Een ander wezenlijk verschil is dat de WISC-V niet alleen op de traditionele manier afgenomen kan worden (pen en papier) maar ook geheel digitaal middels 2 iPads. Er blijft veel interactie tussen de onderzoeker en het kind, maar de stimulusboeken en het antwoordformulier zijn bij de digitale afname vervangen door een I-pad.

Tarieven

Onderstaand vindt u een overzicht van onze tarieven voor drie mogelijke onderzoeken en de bijbehorende diensten.

1. WISC-V IQ  scan:  €. 285,-

 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Schriftelijk verslag van het onderzoek, per e-mail en post

2. Standaard WISC-V IQ test:  €. 375,-

 • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

3. Uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 790,-

 • Schriftelijk en persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie, WISC-V afname 2,5 tot 3 uur
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Afsluitend advies- c.q. evaluatiegesprek
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post
* In de meeste gevallen vinden de twee onderzoeken ( IQ en didactisch of sociaal-emotioneel) op twee verschillende dagen plaats. Optioneel zijn een intakegesprek voorafgaand aan het onderzoek en/of een adviesgesprek met handelingsadviezen na het intelligentieonderzoek.

Intakegesprek en/of afsluitend evaluatie en adviesgesprek

Een persoonllijk intakegesprek met de onderzoeker en/of een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 55,- per uur.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een WISC-V intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Malu Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.