WISC-V intelligentieonderzoek

De nieuwe IQ test voor kinderen van 6 tot 17 jaar

WISC-V  IQ test

De WISC-V IQ test is de nieuwste uitgave van Pearson Clinical voor het afnemen van een intelligentieonderzoek bij kinderen en jeugdigen vanaf 6 tot en met 16 jaar. De WISC-V is inmiddels door de Cotan goedgekeurd en deze IQ test vervangt dan ook de ‘oude’ WISC-III test.

De WISC is een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietesten en geeft een uitgebreid beeld van de cognitieve capaciteiten en (de school)mogelijkheden van uw kind.

WISC-V: hele andere opbouw

De WISC-V kent een hele andere opbouw en ook andere schalen dan de WISC-III. Naast het totaal IQ worden er bij de WISC-V scores berekend op de primaire indexen:

 • verbaal begrip
 • visueel-ruimtelijk
 • fluid reasoning
 • werkgeheugen
 • verwerkingssnelheid

Wanneer op het onderdeel "Werkgeheugen" laag gescoord wordt of lager in vergelijking met de andere onderdelen, dan kan de BCB Werkgeheugentraining wellicht een oplossing bieden.

Ook kunnen er scores worden berekend op de secundaire indexen:

 • kwantitatief redeneren
 • auditief werkgeheugen
 • non verbaal
 • algemene vaardigheid
 • cognitieve competentie

Er is dus geen verbaal/performaal IQ meer en ook op subtestniveau zijn er behoorlijk wat wijzigingen.

Daarnaast kan worden gevarieerd in het aantal subtesten dat wordt afgenomen. Om het totaal IQ te berekenen zijn 7 vaste subtesten nodig. Met deze 7 subtesten kunnen ook de indexen ‘verbaal begrip’ en ‘fluide redeneren’ worden berekend. De overige subtesten zijn optioneel. Het is afhankelijk van de hulpvraag welke subtesten worden afgenomen en welke indexen berekend worden. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat afname van meer subtesten geen invloed heeft op het totaal IQ. Afname van meer subtesten leidt dus niet tot een ander of meer betrouwbare IQ-score.

Traditionele afname (papier) versus digitale afname (iPads)

Een ander wezenlijk verschil is dat de WISC-V niet alleen op de traditionele manier afgenomen kan worden (pen en papier) maar ook geheel digitaal middels 2 iPads. Er blijft veel interactie tussen de onderzoeker en het kind, maar de stimulusboeken en het antwoordformulier zijn bij de digitale afname vervangen door een iPad.

Tarieven

Onderstaand vindt u een overzicht van onze tarieven voor drie mogelijke onderzoeken en de bijbehorende diensten.

1. WISC-V IQ  scan:  €. 295,-

 • Onderzoek en afname intelligentietest 1 tot 1,5 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Schriftelijk verslag van het onderzoek, per e-mail en post

De WISC V IQ-scan wordt alleen ingezet als een IQ-score nodig is voor indicatiestelling. Het betreft een afname van 7 subtesten voor het berekenen van het totaal IQ, verbaal begrip en fluïde redeneren.

2. Standaard WISC-V IQ test:  €. 390,-

 • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
 • Onderzoek en afname intelligentietest 1,5 - 2,5 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

3. Uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 820,-

 • Schriftelijk en persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie, (WAIS/WISC-V/SON-R)
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Afsluitend advies- c.q. evaluatiegesprek
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post
* Voor uitgebreid psychologisch onderzoek vindt over het algemeen op 2 verschillende dagen plaats. Bij de afname van alleen een intelligentieonderzoek zijn een intakegesprek voorafgaand aan het onderzoek en/of een adviesgesprek met handelingsadviezen na het intelligentieonderzoek optioneel..

Intakegesprek en/of afsluitend evaluatie en adviesgesprek

Een persoonllijk intakegesprek met de onderzoeker en/of een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 57,50 per uur.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een WISC-V intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.