Beelddenkers, wat zijn dat?

Ongeveer 5% van alle kinderen denkt en leert in beelden

Beelddenkers halen rechts in!

Beelddenken: ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de "woord- en taalvorm" aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden.

Beelddenkers lopen risoco op een leerachterstand en onderpresteren!

Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat uw kind een beelddenker is, zal uw kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken in vergelijking met klasgenoten. Bij kinderen met een "gemiddelde" intelligentie ontstaat dan langzaam aan een leerachterstand, die niet of moeilijk is weg te werken met bijles of Remedial Teaching. Soms wordt ten onrechte gedacht aan dyslexie of dyscalculie.

Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie zijn (op de basisschool) vaak in staat om de problemen met betrekking tot Beelddenken op basis van hun intelligentie te compenseren. Het probleem "Beelddenken" valt hier dus minder snel op, maar in feite is hier sprake van onderpresteren. Het gevolg kan zijn dat uw kind een schooladvies krijgt dat eigenlijk onder zijn of haar cognitieve capaciteiten ligt. Of de problemen worden pas zichtbaar op het VWO, omdat compenseren en camoufleren van de Beelddenk problematiek op dit niveau simpelweg niet meer haalbaar blijkt.

Beelddenkers hebben ook vaak zeer wisselende toetsresultaten. Met name bij Cito-toetsen kan de uitslag nogal eens tegenvallen, omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en van afbeeldingen die niet goed zijn afgestemd op de vraagstelling.

Training Beelddenken

Wanneer Beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak enorme stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een korte training Beelddenken leren wij de kinderen (en ouders) hoe ze dit kunnen doen. Na de training Beelddenken zie je dat de Beelddenkers langzaam aan beter worden in spellen, sommen maken, klokkijken en "uit het hoofd leren".

Onze Beelddenk-training "Rechts inhalen!" bestaat uit een basistraining van 4 sessies van elk een uur, en is geschikt voor leerlingen in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs. In de basistraining worden de onderstaande thema's behandeld:

 • Beelddenken sessie 1:  test Beeldenken - hoofd "opruimen" - spelling
 • Beelddenken sessie 2:  rekenen (tafels)
 • Beelddenken sessie 3:  technisch en begrijpend lezen
 • Beelddenken sessie 4:  rekenen (+ en -)

In de Beelddenk-training behandelen we alleen die thema's die bij uw kind nodig zijn. Want soms hebben kinderen een eigen en goed werkende strategie ontwikkeld voor een bepaald thema en dan zou het aanleren van een andere aanpak alleen maar verwarrend zijn. In deze gevallen bestaat de basistraining dan uit 3 sessies in plaats van 4.

In de basistraining wordt primair gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

Het is wenselijk, met name bij jonge kinderen, dat een van de ouders aanwezig is bij alle sessies. Want voor een maximaal effect van de Beelddenk-training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. De Beelddenk-training is geschikt voor kinderen vanaf groep 3.

Kosten training Beelddenken

Werkboek Beelddenken

De kosten voor de basistraining Beelddenken van 4 sessies voor leerlingen in het basisonderwijs bedragen €. 275,- en is inclusief het werkboek.

Bij leerlingen uit het voortgezet of middelbaar onderwijs betreft in sommige situaties een maatwerktraining waarbij eventueel benodigde materialen, in overleg met de ouders worden verstrekt.

Per extra benodigde sessie Beelddenken bedragen de kosten €. 55,-. In het geval de basistraining uit 3 sessies bestaat, geldt een korting van €. 55,- op de eerder vermeldde prijs.

Trainingslocaties Beelddenken

Meer informatie over trainingslocaties en contactgegevens van Beelddenk trainers vindt u hier.

Is uw kind misschien een Beelddenker?

Hier onder vindt u een overzicht van 19 kenmerken die van toepassing kunnen zijn op een beelddenker. Indien uw kind aan 11 of meer kenmerken voldoet, zou uw kind wel eens een beelddenker kunnen zijn. Let wel, het betreft hier een indicatieve screening, en geen officiële test.

 • Zwart/wit denker
 • Perfectionistisch
 • Goed in puzzelen
 • Snel afgeleid
 • Gek op TV/PC-spelletjes
 • Slechte verliezer
 • Last van allergie/astma
 • Houdt van bouwen/ontwerpen
 • Herhaling van instructie nodig
 • Gevoel voor humor

Beelddenken voor scholen

Voor scholen kunnen wij op locatie een workshop Beelddenken of een "Train de trainer" Beelddenken verzorgen of leerkrachten en intern begeleiders kunnen deelnemen aan een van onze workshops of opleidingen met open inschrijving. Een overzicht van locaties, data en kosten van onze 2-daagse opleiding Beelddenken vindt u hier.

Meer informatie over trainingen Beelddenken en aanmelden

Wilt u uw dochter of zoon aanmelden voor onze training Beelddenken, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Milou Scholten: m.scholten@eclg.nl. Vermeld hierin uw gegevens, de gegevens van uw zoon of dochter en de locatie waar uw kind wilt deelnemen. Een van onze trainers zal dan contact met u opnemen voor nadere afstemming.

Of u kunt bellen naar nummer 085 - 878 11 70.