De bijles BOOST voor leerlingen PO

Gratis bijles om de leerachterstand door Corona te verkleinen

Bijles Boost voor leerlingen

Vanwege Corona staat het onderwijs al een lange periode op z’n kop. En hoewel de leerachterstanden aanvankelijk leken mee te vallen blijkt nu, door de aanhoudende Corona maatregelen, dat een hele generatie leerlingen inmiddels een behoorlijke leerachterstand heeft opgelopen. Een achterstand die inmiddels niet meer door het reguliere onderwijs weggewerkt kan worden. De grootste achterstanden in het basisonderwijs zijn onder andere:

 • De leerling krijgt maar niet de lange en korte klankspellingsregel in het hoofd
 • Of werkwoordspelling blijft abracadabra
 • Automatiseren van sommen t/m 20 blijft een probleem
 • De tafels worden maar niet onthouden
 • Of klokkijken wordt maar niet onder de knie gekregen

En zo zijn er nog wel meer onderdelen waar leerlingen inmiddels echt wel een ‘boost’ kunnen gebruiken.

Gratis reken- en spellingboosts!

Daarom biedt ECLG nu gratis reken- en spellingboosts aan. In slechts een aantal online sessies wordt aan een specifiek knelpunt gewerkt. Dit gebeurt in kleine groepjes leerlingen met allemaal hetzelfde knelpunt. We maken gebruik van algemeen geldende instructieprincipes, zodat de inhoud van de sessies zal aansluiten op het onderwijs dat op de betreffende school van de leerling gegeven wordt.

Door aan de ontbrekende 'bouwstenen' en hiaten te werken zal de leerling een goede inhaalslag kunnen maken om de reguliere instructies van de eigen leerkracht weer beter te kunnen volgen. In de nasleep van het thuisonderwijs biedt ECLG deze Boost geheel kosteloos aan om de achterstand die tijdens het thuisonderwijs (en wellicht het aangepaste lesprogramma op school) is opgelopen te verkleinen.

Leerlingen kunnen aangemeld worden voor de volgende modules:

Spelling

 1. Automatiseren van klanken en klankzuivere woorden
 2. ng / -nk woorden  ch- / schr- woorden 
  aai, -ooi, -oei woorden 
  eeuw, -ieuw, -uw woorden 
 3. Woorden met stomme klinkers: -e, -ig, -lijk, ge-, be-, ver- 
  Woorden met kleefletters op r en l: zoals korf of zalm 
  Woorden met klankverkleuringen op r en l: -eer, -oor, -eur/-eel, -ool, -eu
 4. Lange klanken en korte klanken
 5. ch/g woorden f/v woorden
  s/z woorden
  i/ie woorden
 6. Eind -d woorden Samenstellingen
  Inprentwoorden ij/ei
  Inprentwoorden au/ou
 7. Leenwoorden Engels
 8. Leenwoorden Frans: -tie, -isch, c/s etc.
 9. Werkwoordspelling

Rekenen

 1. Getalbegrip en waarde (positie) van getallen
 2. Splitsingen
 3. Sommen t/m 20
 4. Sommen t/m 100
 5. Sommen t/m 1000
 6. Cijferend rekenen
 7. Tafels
 8. Delen
 9. Breuken
 10. Procenten
 11. Kommagetallen
 12. Lengte, gewicht en inhoud
 13. Klokkijken
 14. Grafieken
 15. Verhaalsommen (verhoudingstabellen)

Opbouw van de bijles modules

Iedere module bestaat uit 4 online sessies van elk 60 minuten en deze worden middels het ZOOM platform verzorgd. De leerlingen worden in kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen begeleid. De sessies zullen plaatsvinden van 13.30 tot 14.30 uur of van 15.30 tot 16.30 uur.

Wie geven de bijles Boosts?

De modules worden gemaakt en gegeven door (onderwijs)specialisten (orthopedagoog/psycholoog) op het gebied van leerachterstanden, rekenen, dyscalculie, lees- en spellingproblemen en (ernstige) dyslexie. Een deel van deze orthopedagogen/psychologen heeft zelf ook nog als leerkracht voor de klas gestaan, dus ook met de schoolse aspecten zijn zij goed bekend.

Welke leerlingen kunnen deelnemen?

Voor leerlingen die in aanmerking komen, geldt dat zij nu extra ondersteuning krijgen op zorgniveau 2 (extra instructie) m.b.t. het knelpunt in taal of rekenen. Het doel is dat deze leerlingen met vier extra sessies weer met zorgniveau 1 (de basisinstructie) mee kunnen doen op het gebied van de module van aanmelding. Leerlingen kunnen in de basis slechts voor één module aangemeld worden. Deelname is mogelijk vanaf groep 4 tot en met groep 8.

Wat wordt er van ouders verwacht?

Van ouders wordt verwacht dat zij hun zoon of dochter gedurende deze korte periode actief ondersteunen en begeleiden bij het huiswerk, en dat ze gedurende het uur bijles ongestoord kunnen deelnemen aan de Zoom-sessies.

Wat wordt er van school verwacht?

 • Een rustige plek waar de leerling alleen kan werken.
 • Een tablet/computer voor de leerling met werkend internet (waarmee de leerling kan deelnemen aan de Zoom meeting).
 • Verantwoordelijkheid om de leerling op het afgesproken tijdstip te laten deelnemen aan de BOOST begeleiding.
 • Eventueel printen van werkbladen.
 • Eventueel een wisbordje wanneer deze beschikbaar zijn op school.

Hoe kunnen leerlingen aangemeld worden?

Wanneer u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor een van de Boost sessies dan kunt u middels onderstaand formulier het aanmeldingsformulier (pdf) aanvragen. Dit formulier moet u als ouder zelf deels invullen en vervolgens kunt u dit deels ingevulde formulier per e-mail doorsturen naar de leerkracht of intern-begeleider van uw zoon/dochter. De leerkracht of IB-er geeft in het formulier aan dat er sprake is van ondersteuning op zorgniveau 2 en voor welke module uw kind aangemeld wordt. Een uitgebreidere beschrijving van deze procedure ontvangt u samen met het aanmeldingsformulier.

Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat u (uw zoon/dochter) woont in een gemeente waar wij ook vergoede Jeugdzorg leveren. De school moet eveneens in deze gemeente liggen en in het geval dat de school in een andere gemeente ligt, dan geldt tevens de voorwaarde dat wij ook in deze gemeente vergoede jeugdzorg leveren.

In het overzicht en de landkaart kunt u zien in welke gemeenten wij vergoede jeugdzorg verlenen.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na de aanmelding ontvangt u uiteraard een bevestiging dat wij deze in goede orde ontvangen hebben. Vervolgens beoordelen wij de aanmelding en laten wij u weten of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor deelname. Aansluitend gaan we op basis van de aanmeldingen de groepjes per module samenstellen. Wanneer er sprake is van veel aanmeldingen voor een of meerdere specifieke modules dan kunnen in overleg met ouders en school de groepjes al op korte termijn samengesteld worden en kan de bijles snel opgestart worden. Zijn er daarintegen minder aanmeldingen voor specifieke modules, dan kan het samenstellen van een geschikte groep iets langer op zich laten wachten.

Aanvragen aanmeldingsformulier

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Uw woonplaats ligt in een gemeente waar wij vergoede zorg leveren?

Ja
Nee *

Zoon of dochter

Zoon      Dochter *

In welke groep zit uw zoon/dochter?

groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8 *

De bijles vindt bij voorkeur plaats

thuis
op school
kan beiden *