WPPSI-III intelligentieonderzoek

IQ test voor jonge kinderen

WPPSI-III  IQ test

De WPPSI III is een valide en betrouwbare intelligentietest voor jonge kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden. Het is de eerste genormeerde Nederlandstalige IQ test voor deze leeftijdsgroep om de algemene cognitieve capaciteiten te meten.

Bij de allerkleinsten van 2 jaar en 6 maanden tot en met 3 jaar en 11 maanden worden 4 kernsubtests en 1 aanvullende subtest afgenomen. Bij kinderen vanaf 4 jaar worden 7 kernsubtests en maximaal 7 subtests afgenomen.

Voor kinderen vanaf 6 jaar waarbij een "hoge" score verwacht wordt en de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende beheersen, gaat de voorkeur uit naar de WISC III IQ test.

Opzet WPPSI onderzoek

Voordat het WPPSI onderzoek afgenomen wordt vindt er een schriftelijke intake plaats door middel van een intakevragenlijst die wij u per e-mail toesturen. U kunt hierin relevante informatie vermelden betreffende de reden van het onderzoek en de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Indien de door u ingevulde vragenlijst daartoe aanleiding geeft, dan nemen wij telefonisch contact met u op voor nader overleg. Een persoonlijk intakegesprek is optioneel.

Een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek met de onderzoeker is eveneens optioneel. U kunt dit vooraf al aanvragen of nadat de onderzoeksresultaten bij u bekend zijn. Indien er verder geen bijzonderheden zijn, dan ontvangt u het onderzoeksverslag 1 à 2 weken na afname van de test.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 55,- per uur.

Tarief WPPSI-III onderzoek

WPPSI III IQ test:  €. 375,-

  • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
  • Onderzoek en afname intelligentietest 1,5 - 2,5 uur
  • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
  • Verslaglegging onderzoek

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een WPPSI-III intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.