Aanmelden webinar 'Onbegrepen gedrag'

Voor ouders, onderwijs en CJG/Jeugdteam/Jeugdzorg

Aanmelden webinar 5 'Onbegrepen gedrag'

De webinar 'Onbegrepen gedrag en executieve functies' wordt middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 40 personen per webinar deelnemen. Een dag voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. Professionals die werkzaam zijn binnen onderwijs (PO/VO) of (jeugd)zorg dienen zich aan te melden met het e-mailadres van hun school/organisatie/gemeente. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden. Ouders kunnen zich met elk e-mailadres aanmelden.


Webinar 4: onbegrepen gedrag
Datum 1e webinar wo. 02 sep '20 volgeboekt
Datum 2e webinar di. 08 sep '20 volgeboekt
Datum 3e webinar do. 17 sep '20 volgeboekt
Datum 4e webinar di. 06 okt '20 volgeboekt
Datum 5e webinar wo. 16 dec '20 volgeboekt
Datum 6e webinar wo. 14 apr '21 volgeboekt
Datum 7e webinar di. 18 mei '21 volgeboekt
Datum 8e webinar wo. 19 mei '21 volgeboekt
Datum 9e webinar do. 20 mei '21 volgeboekt
Datum 10e webinar wo. 26 mei '21 volgeboekt
Datum 11e webinar di. 01 jun '21 volgeboekt
Datum 12e webinar do. 09 sep '21 15.00 - 16.30 u

U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De dag voor de webinar ontvangt u per e-mail onze uitnodiging inclusief de link voor de Zoom-sessie.

Ouder
Leerkracht, IB-er PO / VO
Zorgcoordinator VO / SWV
Jeugd/huisarts/POH-GGZ/GGD
Gemeente/CJG/Jeugdteam
Anders   
(keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer hieronder uw webinar:

10e webinar:   inschrijving gesloten
11e webinar:  di. 01 juni '21 (volgeboekt)
12e webinar:  do. 09 sep '21 van 15.00 - 16.30 u
* keuze verplicht