Aanmelden webinar 'F&L behandelmethode ernstige dyslexie'

Voor onderwijs, logopedisten, jeugd/huisarts, POH-GGZ, CJG/Jeugdteam/Jeugdzorg

Aanmelden webinar 5 'F&L behandelmethode ED'

De webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 40 personen per webinar deelnemen. Een dag voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. Professionals die werkzaam zijn binnen onderwijs (PO/VO) of (jeugd)zorg dienen zich aan te melden met het e-mailadres van hun school/organisatie/gemeente. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden.


Webinar 4: de F&L behandelmethode® ED - wat zijn de behandelprincipes en waarom zo effectief!
Datum webinar 1 inschrijving gesloten 15.00 - 16.30 uur
Datum webinar 2 ma. 11 apr '22 15.30 - 17.00 uur
Datum webinar 3 wo. 15 jun '22 15.00 - 16.30 uur

U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De dag voor de webinar ontvangt u per e-mail onze uitnodiging inclusief de link voor de Zoom-sessie.

Logopedist / orthopedagoog / psycholoog (met eigen praktijk)
Leerkracht / IB-er / directie PO / bestuur / SWV
Jeugd- / huisarts / POH-GGZ / GGD
Gemeente / CJG / Jeugdteam / Wijkteam
(* keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer hieronder uw webinar:

Webinar 1: inschrijving gesloten
Webinar 2: 'De F&L behandelmethode':  ma. 11 apr '22 van 15.30 - 17.00 uur
Webinar 3: 'De F&L behandelmethode':  wo. 15 jun '22 van 15.00 - 16.30 uur
* keuze verplicht