Aanmelden webinar 'Borderline in de adolescentie'

Voor jeugd/huisarts, POH-GGZ, CJG/Jeugdteam/Jeugdzorg

Aanmelden webinar 7 'Borderline'

De webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 40 personen per webinar deelnemen. Een dag voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. U dient zich aan te melden met het e-mailadres van uw school/organisatie. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden.


Webinar 6: Borderline in de adolescentie
Datum 1e Webinar do. 17 dec '20 inschrijving gesloten
Datum 2e Webinar ma. 17 mei '21 Volgeboekt
Datum 3e Webinar wo. 26 mei '21 13.30 - 15.00 uur

U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De dag voor de webinar ontvangt u per e-mail onze uitnodiging inclusief de link voor de Zoom-sessie.

Jeugd/huisarts/POH-GGZ/GGD
Gemeente/CJG/Jeugdteam
Zorgcoordinator PO / VO / SWV
Anders   
(keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer hieronder uw webinar:

1e webinar:  inschrijving gesloten
2e webinar:  ma. 17 mei '21 Volgeboekt
3e webinar:  wo. 26 mei '21 van 13.30 - 15.00 uur
* keuze verplicht