Aanmelden webinar 'Alles over dyslexie'

Voor ouders, onderwijs, jeugd/huisarts, POH-GGZ, CJG/Jeugdteam/Jeugdzorg

Aanmelden webinar 3 'Dyslexie'

De webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 40 personen per webinar deelnemen. Een dag voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. Professionals die werkzaam zijn binnen onderwijs (PO/VO) of (jeugd)zorg dienen zich aan te melden met het e-mailadres van hun school/organisatie/gemeente. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden. Ouders kunnen zich met elk e-mailadres aanmelden.


Webinar 3: alles over dyslexie
Datum 1e Webinar wo. 05 apr '23 15.00 - 16.30 uur
Datum 2e Webinar di. 09 mei '23 15.00 - 16.30 uur

U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De dag voor de webinar ontvangt u per e-mail onze uitnodiging inclusief de link voor de Zoom-sessie.

Ouder
Leerkracht, IB-er PO / VO
Zorgcoordinator VO / SWV
Jeugd/huisarts/POH-GGZ/GGD
Gemeente/CJG/Jeugdteam
Anders   
(* keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer hieronder uw webinar:

1e webinar:  wo. 05 apr '23 van 15.00 - 16.30 uur
2e webinar:  di. 09 mei '23 van 15.00 - 16.30 uur
* keuze verplicht