Aanmelden webinar 'Van hulpvraag naar (be)handeling'

Voor jeugd/huisarts, POH-GGZ, CJG/Jeugdteam/Jeugdzorg

Aanmelden webinar 1 'Hulpvraag'

De webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 20 personen per webinar deelnemen. Enkele dagen voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. U dient zich aan te melden met het e-mailadres van uw school/organisatie. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden.


Webinar 1: van hulpvraag naar (be)handeling
Datum 1e webinar di. 25 aug '20 14.30 - 16.00 uur
Datum 2e webinar do. 27 aug '20 14.30 - 16.00 uur
Datum 3e webinar di. 01 sep '20 14.30 - 16.00 uur

* Wanneer wij teveel aanmeldingen voor een webinar ontvangen dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen zodat u zich mogelijk voor een andere datum kunt inschrijven.


U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De defintieve bevestiging van uw deelname sturen wij seperaat per e-mail toe.

Jeugd/huisarts/POH-GGZ/GGD
Gemeente/CJG/Jeugdteam
Zorgcoordinator PO/VO / SWV
Anders   
(keuze verplicht)

Selecteer hieronder uw webinar/datum