Aanmelden webinar 'Van hulpvraag naar (be)handeling'

Voor jeugd/huisarts, POH-GGZ, CJG/Jeugdteam/Jeugdzorg

Aanmelden webinar 2 'Hulpvraag'

De webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 50 personen per webinar deelnemen. Een dag voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. U dient zich aan te melden met het e-mailadres van uw school/organisatie. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden.


Webinar 2: van hulpvraag naar (be)handeling
Datum 1e webinar wo. 22 mei '24 15.00 - 16.30 uur
Datum 2e webinar nieuwe datum volgt binnenkort 15.00 - 16.30 uur

U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De dag voor de webinar ontvangt u per e-mail onze uitnodiging inclusief de link voor de Zoom-sessie.

Jeugd/huisarts/POH-GGZ/GGD
Gemeente/CJG/Jeugdteam
Zorgcoordinator PO / VO / SWV
Anders   
(keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer hieronder uw webinar:

1e webinar:  wo. 22 mei '24 van 15.00 - 16.30 uur
2e webinar:  nieuwe datum volgt binnenkort