Aanmelden webinar 'Verbetertrajecten lees- en rekenonderwijs'

Directie en IB-ers basisonderwijs, SWV, beleidsmedewerkers onderwijs gemeenten/overheid

Aanmelden webinar 1 'Verbetertrajecten'

Deze webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 40 personen per webinar deelnemen. Een dag voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. U dient zich aan te melden met het e-mailadres van uw school/organisatie. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden.


Webinar 1: verbetertrajecten lees- en rekenonderwijs
Datum 1e webinar di. 04 apr '23 15.00 - 16.30 u
Datum 2e webinar wo. 10 mei '23 15.00 - 16.30 u

U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De dag voor de webinar ontvangt u per e-mail onze uitnodiging inclusief de link voor de Zoom-sessie.

Directie of IB-er basisonderwijs
Beleidsmedewerker schoolbestuur of SWV
Beleidsmedewerker onderwijs gemeente of overheid
Anders   
(keuze verplicht)

Voor welke thema of thema's heeft uw belangstelling?:

Leesonderwijs
Rekenonderwijs
Hoogbegaagdheid
ACT4Kids & ACT4School

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer hieronder uw webinar:

 1e webinar: di. 04 apr '23 van 15.00 - 16.30 uur
 2e webinar: wo. 10 mei '23 van 15.00 - 16.30 uur