Aanmelden webinar 'Grip op dyslexie'

Verlagen kosten jeugdzorg én beter lees- en spellingonderwijs

Aanmelden webinar 3 'Grip op dyslexie'

De webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 20 personen per webinar deelnemen. Enkele dagen voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. Professionals die werkzaam zijn binnen onderwijs (PO/VO) of (jeugd)zorg dienen zich aan te melden met het e-mailadres van hun school/organisatie/gemeente. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden.


Webinar 3: Grip op dyslexie
Datum 1e webinar do. 03 sep '20 14.30 - 16.00 uur
Datum 2e webinar ma. 14 sep '20 14.30 - 16.00 uur
Datum 3e webinar ma. 21 sep '20 14.30 - 16.00 uur

* Wanneer wij teveel aanmeldingen voor een webinar ontvangen dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen zodat u zich mogelijk voor een andere datum kunt inschrijven.


U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De defintieve bevestiging van uw deelname sturen wij seperaat per e-mail toe.

IB-er / directie PO
Schoolbestuur / SWV
Gemeente Jeugdzorg / Onderwijs
Anders   
(keuze verplicht)

Selecteer hieronder uw webinar/datum