Aanmelden webinar 'Grip op dyslexie'

Verlagen kosten jeugdzorg én beter lees- en spellingonderwijs

Aanmelden webinar 4 'Grip op dyslexie'

De webinars worden middels Zoom sessies verzorgd en er kunnen maximaal 40 personen per webinar deelnemen. Een dag voor aanvang van de webinar ontvangt u per e-mail een reminder met een korte handleiding voor de Zoom sessie. Mocht u na uw aanmelding toch niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven zodat we alsnog een deelnemer op de wachtlijst kunnen toevoegen

Onderstaand vindt u de data en tijden waarop de webinars gegeven gaan worden. Professionals die werkzaam zijn binnen onderwijs (PO/VO) of (jeugd)zorg dienen zich aan te melden met het e-mailadres van hun school/organisatie/gemeente. Aanmeldingen met een algemeen e-mailadres zoals @gmail.com, @hotmail.com of @ziggo.nl zullen niet gehonoreerd worden.


Webinar 3: Grip op dyslexie
Datum 1e webinar ma. 21 sep '20 inschrijving gesloten
Datum 2e webinar wo. 10 feb '21 volgeboekt
Datum 3e webinar wo. 21 apr '21 inschrijving gesloten
Datum 4e webinar do. 11 nov '21 inschrijving gesloten
Datum 5e webinar wo. 13 apr '22 15.00 - 16.30 uur

U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging dat wij uw aanmelding in goede orde ontvangen hebben. De dag voor de webinar ontvangt u per e-mail onze uitnodiging inclusief de link voor de Zoom-sessie.

IB-er / directie PO
Schoolbestuur / SWV
Gemeente Jeugdzorg / Onderwijs
Anders   
(keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer hieronder uw webinar:

3e webinar:  inschrijving gesloten
4e webinar:  inschrijving gesloten
5e webinar:  Grip op dyslexie op wo. 13 apr '22 van 15.00 - 16.30 uur
* keuze verplicht